Joc [s. XIII; del ll. jŏcus, íd.] Activitat física o mental que té com a principal fi la diversió o entreteniment del qui l'executa.